previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich podmiotów gospodarczych, o różnym profilu
działalności i formie prawnej.
Wykorzystując swe wieloletnie doświadczenie i umiejętności skupiamy się na profesjonalnej
obsłudze księgowej firm, starając się dostosować nasze usługi do indywidualnych potrzeb i
oczekiwań Klientów.
Oferujemy:
Prowadzenie ksiąg handlowych:
 rejestracja podmiotów gospodarczych
 ewidencjonowanie operacji gospodarczych – na bieżąco
 przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji  podatkowych
 prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i wyposażenia
 sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 sporządzanie raportów dla Zarządu
 okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
Prowadzenie podatkowej książki przychodów-rozchodów oraz innych ewidencji:
 rejestracja działalności gospodarczej
 bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych

 prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i wyposażenia
 reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
 prowadzenie ewidencji sprzedaży;
 sporządzanie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży oraz deklaracji VAT-7;
 sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych PIT-28;
 prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i wyposażenia
Prowadzenie kadr i płac:
 prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej
 kalkulacja wynagrodzeń, sporządzanie list płac
 ewidencja urlopów
 prowadzenie rozliczeń z ZUS, w tym rozliczenia właścicieli firm
 sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych
 rozliczanie umów o dzieło i zleceń
 sporządzanie zaświadczeń
 elektroniczny sposób przekazywania dokumentów do ZUS
oraz:
 pomoc i wsparcie przy zakładaniu firmy oraz wybór najkorzystniejszej formy rozliczeń
 weryfikowanie poprawności rozliczeń podatkowych – wyprowadzanie zaległości
 sporządzanie wniosków kredytowych i dokumentów niezbędnych dla bieżącego monitoringu
bankowego
 sporządzanie wniosków leasingowych
 miesięczne lub kwartalne raporty w wersji dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta
 sporządzanie deklaracji VAT-REF
Powierzając nam prowadzenie swoich ksiąg możecie Państwo
 obniżyć koszty  zatrudnienia i szkoleń pracowników działu finansowo-księgowego Państwa
firmy
 ograniczyć nakłady związane z zakupem, serwisem i utrzymaniem oprogramowania
finansowo-księgowego
 zyskać spokój i gwarancję prawidłowości rozliczeń zgodnie ze zmieniającymi się przepisami
prawa
Zapraszamy do współpracy

Monika Przyziółkowska